Pakalpojumi

Finanšu Vadības pakalpojumi

Drošība, stabilitāte un mūsu izpratne par biznesu, kā arī ieteikumi kā nopelnīt vairāk. Mēs neesam konsultāciju uzņēmums, bet gan cilvēki ar praktisku darba un dzīves pieredzi gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos.

 • Labāka sava uzņēmuma finansiālās puses izpratne, līdz ar to mazāk nepatīkamu pārsteigumu un lielāka kontrole pār naudas līdzekļiem,
 • Spēja pieņemt izsvērtus lēmumus, skaidri redzot patiesos sava uzņēmuma darbības skaitliskos rezultātus,
 • Padomdevējs – cilvēks, kurš spēj palīdzēt būtiskos un grūtos biznesa lēmumos, arī biznesa plāna izprašanā un sagatavošanā,
 • Drošība, ko sniedz apziņa, ka ir kāds pieredzējis cilvēks, kurš pārzina, aizsargā un pastāvīgi uzlabo tava biznesa finanšu pusi,
 • Budžeta sagatavošana un uzraudzība,
 • Tava uzņēmuma sniegto pakalpojumu un preču ražošanas ienesīguma analīze,
 • Nodokļu ietaupīšanas stratēģija, 
 • Naudas plūsmas pārvaldība,
 • Grāmatvedības pakalpojumi.

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi nodrošina uzņēmuma realizētās saimnieciskās darbības likumību, biznesa ideju pārvēršanu pelnošos projektos un ilgtspējīgu stabilitāti konkurences apstākļos. Sadarbībā ar kompetentiem kolēģiem nodrošinām sekojošus juridiskos pakalpojumus:

 • Pamatkapitāla denominācija uz eiro un attiecīgu grozījumu sagatavošana, aktuāli visiem komersantiem līdz 30.06.2016,
 • Komercsabiedrību reģistrācijas un grozījumu dokumentu sagatavošana, iesniegšana, pārstāvniecība,
 • Saimniecisko darījumu juridiska pārvaldība – konsultācijas, dokumentācijas izstrāde, projektu vadība, pārrunu vešana, mediācija, konfliktu risināšana,
 • Komercsabiedrību dibināšana un iegāde Baltijā un Skandināvijā,
 • Juridiskie pakalpojumi ārvalstu kompāniju apkalpošanai – ārvalstu komercsabiedrību un filiāļu dibināšana un pārstāvniecība, biznesa kontaktu tīkla izveide Baltijā, juridisko konsultāciju nodrošinājums un dokumentu izstrāde pieejami angļu un krievu valodās.